سقف کشسان در مکان های مرطوب

شاید به نظر برسد استفاده از سقف کشسان در مکان های مرطوب کار درستی نباشد ولی بر خلاف آنچه که تصور می شود سقف های کشسان در محیط های مرطوب به خوبی پاسخگو بوده است. سیستم سقف کششی یک سد و حصار ضد بخار می باشد که یک حفاظ برای سطوح سقف ها فراهم می سازد. و قادر به آزاد سازی بخار و رطوبت، از محیط پیرامون خود می باشد و اجازه خدمات و تجهیزات را می دهد.

سیستم ریل های پیچیده به شیت ها اجازه می دهد که در شکل های کج و مایل، طاق ها و قوسی و مکان های پخ به خوبی نصب شود تا بتواند به طرح مورد نظر دست پیدا کرد. این سیستم کاملاً قابل شستشو می باشد البته با خاصیت نانوئی که دارد گرد و غبار به آن نمی چسبد.

سقف کشسان در مقابل ضرباتی چون توپ و رطوبت بالا مقاوم است.

انواع سقف کشسان را بشناسید